Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis z VS ze dne 14. 12. 2017 v Ústí nad Labem

Zápis z VS ze dne 14. 12. 2017 v Ústí nad Labem
Přítomni: O. Dolejšová, M. Hohenbergerová, J. Jelínková, P. Kučera, S. Rosenthalová
Hosté: J. Kučerová
 
1.       O. Dolejšová seznámila členy výboru s e-mailem od p. Kracíka (ICO), ve kterém zaslal na vědomí plán klubových výstav ICO pro rok 2018.
 
2.       Členská schůze dne 2. 12. 2017 nebyla usnášeníschopná. Dle prezenční listiny se sešlo 16 členů spolku. Dle Stanov je nutné do 1 měsíce svolat náhradní členskou schůzi. Náhradní schůze se bude konat 27. 1. 2018 na stejném místě se stejným programem.
 
3.       Na žádost členů spolku se vracíme s jednou klubovou výstavou pořádanou v roce do KD Charvatce.
 
4.       P. Kučera seznámil členy výboru s e-mailem a PP majitelky fenky japan chin,  který došel na klubový e-mail dne 13. 12. 2017. V e-mailu majitelka sděluje, kde a jakým způsobem štěně fenku zakoupila. Výbor se usnesl, že celou záležitost k řešení předá předsednictvu ČMKU. Vyřízením záležitosti byl pověřen p. Kučera.
 
5.       P. Váňová se k dnešnímu dni na e-mail p. Kučery neozvala a vysvětlení nepodala. Přesunuto na další výborovou schůzi.
 
6.       Výbor se usnesl, že nechá zhotovit dvě spolková razítka s údaji o spolku.
 
7.       Výbor se dohodl na nutnosti aktualizace údajů stávajících členů spolku, a to z důvodu mnoha chybějících přihlášek v archivu.
 
 
Dne 14. 12. 2017 zapsala Světlana Rosenthalová