Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis ze schůze výboru ze dne 27. 11. 2017 v Děčíně
Přítomni. O. Dolejšová, M. Hohenbergerová, J. Jelínková, P. Kučera, S. Rosenthalová
Hosté: J. Hohenberger, J. Kučerová
 
1.       O. Dolejšová seznámila členy výboru s odůvodněním narychlo svolané výborové schůze před nadcházejí členskou schůzí. Důvodem byla došlá korespondence více než 1/3 členů spolku se žádostmi o změnu času konání členské schůze spolku dne 2. 12. 2017 na pozdní odpolední hodinu.
 
2.       Výbor se usnesl a následně odhlasoval, že žádostem bude vyhověno a čas konání ČS byl posunut na 17,30 hod.
Hlasování
 pro:  O. Dolejšová, J. Jelínková. P. Kučera, S. Rosenthalová.
 proti: M. Hohenbergerová
 
3.       Výbor zhodnotil průběh klubové výstavy ze dne 18. 11. 2017 a připomínkoval velikost a prostor výstavního kruhu. Pro příští výstavu je nutné zajistit větší prostor výstavního kruhu. Rovněž je nutné pro příští výstavu zajistit ještě jednoho pracovníka do kruhu pro výdej cen.
 
4.       Výbor se dohodl, že se porozhlédne po možnostech jiných výstavních prostor.
 
5.       Na základě množících se žádostí některých vystavovatelů z řad členské základny výbor projedná možnost pořádní klubových výstav v Charvatcích.
 
6.       O. Dolejšová seznámila výbor spolku s potvrzenými termíny klubových výstav pro rok 2018 od ČMKU.
 
7.       P. Kučera písemně osloví p. J. Váňovou k podání vysvětlení proplacených cestovních příkazů.
 
8.       M. Hohenbergerová předala pokladní hotovost ve výši 18 000,- Kč O. Dolejšové, která vkladem složí hotovost ve výši 18 000,- Kč na spolkový účet vedený u FIO banka a.s.
 
9.       Výbor projednal došlé přihlášky p. M. Dvořáčka, p. Jany Dvořáčkové a  L. Rosenthalové, kteří se ucházejí o členství ve spolku. Úhrada členských příspěvků byla před projednáním ověřena.
Hlasování:
Pro: O. Dolejšová, J. jelínková, M. Hohenbergerová, P. Kučera, S. Rosenthalová
Zdržel se:  0, Proti: 0
P. M. Dvořáček, p. J. Dvořáčková a L. Rosenthalová byli přijati za členy spolku.
 
10.  Prezenční listinu členské schůze zajistí S. Rosenthalová, prezence na ČS J. Jelínková.
 
11.  Výbor spolku se dohodl na proplacení občerstvení (káva a nealkoholické nápoje) na členské schůzi spolku.
 
       Dne 27. 11. 2017 zapsala Světlana Rosenthalová
 
Písemné připomínky p.Hohenberger