Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis z výborové schůže 13. 11. 2017 v Litoměřicích
Přítomni : O.  Dolejšová, M. Hohenbergerová, J. Jelínková, P. Kučera, S. Rosenthalová
Hosté: J. Hohenberger, J. Kučerová
 
1.       Projednání organizačního zajištění klubové výstavy . Rozhodčí přiletí 17. 11. ve 22,30, na letišti ji vyzvedne a dopraví do penzionu Šimanda p. Hronec.
 
2.       17. 11. v odpoledních hodinách budou navezeny výstavní potřeby a sponzorské dary do penzionu Šimanda a rozloženy koberce. Dopravu zajistí: S. Rosenthalová, O. Dolejšová, a Zdena a Tereza Strausovi.
 
3.       Přípravu katalogů a diplomů do tisku z DO zajistí společně Mgr. V. Rybárová a J. Jelínková
 
4.       Tisk katalogů a diplomů zajistí J. + P. Kučerovi.
 
5.       Tisk posudkových listů zajistí Mgr. V. Rybárová
 
6.       Tisk knihy rozhodčího zajistí S. Rosenthalová
 
7.       Občerstvení pro vystavovatele a rozhodčí a oboustranné kobercové pásky včetně dovozu na výstaviště zajistí J. Jelínková.
 
8.       Příprava a tisk štítků na poháry zajistí M+M Hroncovi.
 
9.       Dárek pro rozhodčí zajistí O. Dolejšová.
 
10.   Pracovníci v kruhu na KV 18. 11. zapisovatelka S. Beránková, vedoucí kruhu Mgr. V. Rybárová.
 
11.   O. Dolejšová informovala výbor spolku o uzavření spolkového účtu u České spořitelny a.s. Zůstatek 970,- Kč bude hotovostním vkladem vložen na spolkový účet i FIO banka a.s.
 
12.   O. Dolejšová informovala výbor spolku o průběhu dalšího soudního jednání s žalobcem M. Pácalem. Další jednání, vzhledem k neúčasti M. Pácala a svědka p. Kučery bylo stanoveno na 17. 1. 2018
 
13.   O. Dolejšová předložila výboru spolku k projednání  e-mailovou korespondenci N. Aronové aj. Hohenbergera .
 
14.   M. Hohenbergerová předala O. Dolejšové osobní vyjádření k vyjádření žalovaného ke dni 4. 9. 2017 s tím, aby bylo předáno právnímu zástupci J A P A N K L U B z.s ve věci žaloby M. Pácala. O. Dolejšová toto vyjádření osobně předá právnímu zástupci J A P A N K L U B z.s
 
15.   Pozvánky včetně návrhu na úpravu Stanov a jednacího řádu ČS byly rozeslány členům spolku e-mailem a doporučeným dopisem.
 
16.   Výbor projednával vyplacení tří cestovních příkazů p. J. Váňové, o kterých se dozvěděl až v současné době. Cestovní příkazy nebyly nikdy projednány a schváleny výborem spolku. P. Kučera navrhl, aby p. Váňová byla písemně oslovena k vysvětlení a vyjádření.
 
V Litoměřicích dne 13. 11. 2017 zapsala S. Rosenthalová