Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis ze schůze výboru dne 12. 10. 2017 v Litoměřicích
Přítomni:  O. Dolejšová, M. Hohenbergerová, J. Jelínková, P. Kučera, S. Rosenthalová
Hosté: J. Hohenberger, J. Kučerová
 
1.       P. Kučera přednesl výboru spolku návrh jednacího řádu spolku členských schůzí, který bude po připomínkování upraven do konečné verze a zaslán společně s návrhem na úpravu Stanov spolku všem členům spolku na e-mailové adresy členů spolku uvedených v přihlášce člena dále pak doporučeným dopisem k připomínkování a návrhům.
 
2.       P. Dolejšová předložila členům výboru návrh na úpravu Stanov spolku k připomínkování. Návrh Stanov bude upraven do konečné verze a společně s návrhem jednacího řádu ČS bude zaslán všem členům spolku na e-mailové adresy členů spolku uvedených v přihlášce člena dále pak doporučeným dopisem k připomínkování a návrhům.
 
3.       Výbor spolku projednal termín svolání členské schůze spolku s předběžnými termíny na 2. nebo 9. prosince 2017. Místo konání Praha Stodůlky.
 
4.      Termín k připomínky a návrhům na úpravu Stanov a Jednacího řádu z řad členské základny byl stanoven nejpozději do 17. 11. 2017 na korespondenční adresu spolku: J A P A N K L U B z.s Na příkopě 316, 411 19 Mšené lázně nebo na e-mailovou adresu spolku japanklub@email.cz, tak, aby mohly být zapracovány do konečné verze.
 
5.       P. Hohenbergerová předala p. Kučerovi pokladní doklady za kontinuální období od předchozího předání.
 
6.       Předsedkyně spolku předložila výboru spolku přihlášku za člena spolku sl. Pavly Elčknerové dcery p. Dany Elčknerové CHS ze Zubřích lesů ke schválení:
 
7.       Hlasování: pro: Dolejšová, Hohenbergerová, Jelínková Kučera, Rosenthalová, proti: 0, zdržel se: 0. Slečna Pavla Elčkenerová byla přiata za člena spolku.
 
8.       P. Kučera připomněl, že bychom měli aktivizovat chovatele a majitele japánků k větší propagaci plemene.
 
 
V Litoměřicích dne 12. 10. 2017 zapsala Světlana Rosenthalová