Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis z výborové schůze ze dne 23. 5. 2017

Zápis z výborové schůze ze dne 23. 5. 2017
 
Přítomni : Dolejšová, Hohenbergerová, Jelínková, Kučera, Rosenthalová
 
1.       Předsedkyně spolku předala p. Kučerovi platební výměr z FÚ Karlovy Vary za opožděné přiznání k srážkové dani k zaúčtování.
 
2.       Předsedkyně spolku informovala výbor o průběhu prvního jednání s žalobcem M. Pácalem versus žalovaný J A P A N K L U B z.s. Další jednání bylo nařízeno na 12. 7. 2017 u KS v Plzni.
 
3.       Předsedkyně spolku informovala o umístění japánka do dočasné péče z útulku Jimlín.
 
4.       P. Hohenbergerová předala p. Kučerovi pokladní doklady (hotovostní příjmy a výdaje) za I. čtvrtetí 2017.
 
5.       Speciální výstava proběhne v v zahradním atriu hostince U mlýna v Budyni nad Ohří. Delegaci přijala a potvrdila rozhodčí p. Michaela Čermáková. Vedoucí kruhu a zapisovatelka v kruhu M+M Hroncovi, sponzoring zajistí S. Rosenthalová, zpracování přihlášek, příprava posudkových listů, knihy rozhodčího, tisk diplomů a katalogů J. Jelínková
 
 
Dne 23. 5. 2017 zapsala S. Rosenthalová