Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis z výborové schůze J A PA N K L U B z.s. ze dne 21. 1. 2017 v Litoměřicích

Zápis z výborové schůze J A PA N K L U B z.s. ze dne 21. 1. 2017 v Litoměřicích
Přítomni: Dolejšová, Hohenbergerová, Jelínková, Kučera, Rosenthalová
Hosté:       Kučerová
 

 • P. Dolejšová informovala výbor spolku o zřízení datové schránky pro spolek J A P A N K L U B z.s.
 • P. Dolejšová sdělila výboru spolku termín WORLD DOG 2017, který se kryje s termínem naší klubové výstavy plánované na 11. 11. 2017. Klubová výstava proběhne 18. 11. 2017. Navržená rozhodčí pro listopadovou výstavu Mrs. Lorraine Gillhespy -Chairman (předseda) The Northern Japanese Chin Club UK, chovatelka japan chinů
 • Informace o schválení krajské výstavy P ČMKU dne 22. 7. 2017, delegovaní rozhodčí: M. Václavík, P. Řehánek, Mgr. Z. Brotánková, L. Jančík, K. Hořák
 • Speciální výstavu dne 4. 6. 2017 posoudí p. Zdenka Jílková
 • Klubová výstava dne 25. 2. 017 proběhne v Penzionu Šimanda v Praze, rozhodčí Mgr. B. Ovesná, která potvrdila delegaci.
 • Příprava KV 25. 2. 2017, vedoucí kruhu Mgr. V. Rybárová, zapisovatele je nutné zajistit.
 • Ceny pro vítěze poháry, pro BOJ, BOV, BOS a BOB kokardy.
 • Kučerovi informovali o možnosti pořádání KV v restauraci Belveder Labská Stráň.
 • Písemný návrh pro výstavní komisi při ČMKU se žádostí o uznání titulu Nejlepší pes, Nejlepší fena, nebo Vítěz klubové výstavy z III. klubové výstavy, který je rovnocenný s tituly Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy s možností zařazení jedince do třídy vítězů na klubových výstavách.
 • Prověřit specifikaci titulů a čekatelství  na KV.
 • Výbor jednohlasně odsouhlasil částku 5 000,- Kč z klubového rozpočtu pro nákup věcných cen na KV 25. 2. 2017
 • Návrh rozpočtu spolku pro rok 2017 zajistí p. Kučera
 • Výbor jednohlasně odsouhlasil zrušení běžného účtu u České spořitelny a převod klubových finančních prostředků na druhý účet vedený u FIO banky.
 • Avizovat na klubovém webu změnu čísla účtu pro klubové platby.
 • Hlasování o přijetí za člena spolku Veroniky Aronové. Pro: Hohenbergerová, Kučera, proti: Dolejšová, Jelínková, Rosenthalová, zdržel se: 0. Veronika Aronová nebyla přijata za členku spolku. Oznámení o rozhodnutí výboru zašle Veronice Aronové paní Světlana Rosenthalová.

 
 
Zapsala: Světlana Rosenthalová