Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis z výborové schůze J A P A N K L U B z.s ze dne 10. 11. 2016

Zápis z výborové schůze J A P A N K L U B z.s ze dne 10. 11. 2016
 
-          P. Hohenbergerová úvodem schůze uvedla, že je přesvědčena, že p. Váňová je členkou výboru.
-          Vyjádření předsedy klubu p. Olgy Dolejšové : předseda klubu jako statutární zástupce spolku
má právo v případě hrubého porušení stanov spolku rozhodnout o vyloučení člena ze spolku.
-          Předsedkyně klubu předložila výboru důvody, které vedly k rozhodnutí o vyloučení p. Váňové, p. Pácala a sl. Maternové ze spolku.
-          Hlasování  výboru spolku o vyloučení p. Jany Váňové ze spolku na základě jejího odvolání ze dne 1. 11. 2016, došlo 3. 11. 2016
-          pro vyloučení: Dolejšová, Jelínková, Rosenthalová, zásadně proti vyloučení : Hohenbergerová
-          Hlasování   výboru spolku o vyloučení p. Pácala ze spolku na základě jeho odvolání ze dne 1. 11. 2016, došlo 4. 11. 2016
-          pro vyloučení: Dolejšová, Jelínková, Rosenthalová, zásadně proti vyloučení : Hohenbergerová
-          Hlasování   výboru spolku o vyloučení sl. Ivany Maternové ze spolku na základě jejího odvolání ze dne 1. 11. 2016 došlo 2. 11. 2016
-          pro vyloučení: Dolejšová, Jelínková, Rosenthalová, zásadně proti vyloučení : Hohenbergerová
-          předsedkyně klubu předložila výboru ke schválení přihlášky žadatelů o členství v 
J A P A N K L U B z.s. došlých na klubový e-mail a poštou na adresu spolku.
p. Renata Daňhová  hlasování :
pro přijetí:  Dolejšová, Rosenthalová, Jelínková, proti přijetí : Hohenbergerová
p. Lenka Antošová hlasování:
pro přijetí:  Dolejšová, Rosenthalová, Jelínková, proti přijetí : Hohenbergerová
p. Jitka Kučerová hlasování:
pro přijetí:  Dolejšová, Rosenthalová, Jelínková, zdržela se : Hohenbergerová
p. Petr Kučera hlasování:
pro přijetí:  Dolejšová, Rosenthalová, Jelínková, zdržela se : Hohenbergerová
p. Libuše Trlifajová hlasování:
pro přijetí:  Dolejšová, Rosenthalová, Jelínková, zdržela se : Hohenbergerová
Bc. Hana Stanková hlasování:
pro přijetí:  Dolejšová, Rosenthalová, Jelínková, Hohenbergerová
p. Jana Panochová hlasování:
pro přijetí:  Dolejšová, Rosenthalová, Jelínková, pro přijetí Hohenbergerová s podmínkou
3 měsíční zkušební lhůty.
p. Lucie Šindelková hlasování:
pro přijetí:  Dolejšová, Rosenthalová, Jelínková, zdržela se : Hohenbergerová
-          zajištění KV 12. 11. 2016
-          předsedkyně informovala o zajištění převozu a péči o rozhodčí z letiště ve čtvrtek 10. 11. 2016 (Hronec), v pátek 11. 11. 2016 Daňhová se synem.
-          o náklady vynaložené na ubytování, stravu + doprovod pro rozhodčí se rovným dílem podělí
J A P A N  K L U B z.s. a KING CHARLES SPANIEL KLUB z.s.
-          poháry, medaile a věcné ceny pro vítěze KV zajistila Rosenthalová, Dolejšová – firma Braun Slaný a Sport Forte Poděbrady.
-          sponzorské dary pro KV zajistila Rosenthalová a Dolejšová
-          katalogy, posudkové listy, desky, startovní čísla a knihu rozhodčího zajistila Rosenthalová
-          diplomy + tisk diplomů zajistila Jelínková
-          projednání výstavních poplatků pro nově schválené členy na KV 12.11. 2016 hlasováním
-          za klubové poplatky pro členy klubu
pro: Dolejšová, Rosenthalová, Jelínková, Hohenbergerová.
-          Vyjádření k písemným odvoláním  p. Jany Váńové, p. Miroslava Pácala a sl. Ivany Maternové
zpracuje, zdůvodní a písemně rozešle p. Váňové, Pácalovi a sl. Maternové statutární
zástupce klubu.  
 
Z pověření předsedy spolku J A P A N K L U B z.s. zapsala dne 10. 11. 2016 v Litoměřicích
Světlana Rosenthalová 
 
Příloha č.1: Důvody, které vedly k vyloučení členů z J A P A N K L U B z.s.