Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis ze schůzky výboru dne 29.1.2010

Zápis ze schůzky výboru dne 29.1.2010
 
Přítomni: Dolejšová, Rosenthalová,Hohenbegerová,Hohenberger,Váňová
 
1/  Projednání návrhu úprav stávajících stanov: změny ve Stanovách budou předneseny ke schválení členské schůzi dne 20.2.2010
2/ Příprava členské schůze:
Program:
a/ schůzi povede a zahájení provede Jan Hohenberger
b/ volba návrhové komise
c/ zpráva o činnosti výboru klubu O.Dolejšová
d/ projednání úprav stanov klubu O.Dolejšová, S.Rosenthalová
e/ zpráva o hospodaření klubu za rok 2008 a 2009  M.Hohenbergerová
f/ zpráva KRK za rok 2008 a 2009
g/ zpráva kárné komise M.Hohenbergerová
h/ zpráva HPCH O.Dolejšová
i/ téma - kontroly vrhů
j/ diskuze
k/ usnesení
 
3/ Příprava výstavy dne 20.2.2010:
sponzory zajistí S.Rosenthalová
katalog       -"-
diplomy D.Horová
posudkové listy, richterbuch M.Hohenbergerová
rozhodčí Juza Beradze
zapisovatelka Naďa Hladká
vedoucí kruhu Jan Hohenberger
ekonomické zajištění M.Hohenbergerová,J.Váňová
veterinární dohled je objednán
 
Bonitace dne 20.2.2010:
O.Dolejšová, p. Foldešová,S.Rosenthalová
 
zapsala Jana Váňová