Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis ze schůzky výboru Japan klubu dne 2.listopadu 2010

Zápis ze schůzky výboru Japan klubu dne 2.listopadu 2010
 
Přítomni: O.Dolejšová, M.Hohenbergerová, J. Hohenberger, S. Rosenthalová, J. Váňová
 
1/  Klubová výstava se uskuteční dne 20.listopadu 2010 na zámku Lešany. Je zajištěno ubytování, výstavní místnost, zahraniční rozhodčí, stravování. Zatím je přihlášeno cca 35 psů. Poprvé budou posuzováni jedinci podle barev. Zajištěna je zapisovatelka, diplomy, vedoucí kruhu. O.Dolejšová zajistí potřebný počet pohárů. Sponzoři výstavy byli osloveni a přislíbili dárečky.
 
2/  Výbor schválil návrh S. Rosenthalové a jako upomínka na dvacetiletou činnost klubu dostane každý člen "výstavní placku" a velkou samolepku japana, s logem 1990 - 2010.
 
3/  Přípravy výstavy se zúčastní celý výbor klubu, sejdeme se na zámečku Lešany v pátek 19.listopadu kolem 15hod.
 
4/  Na výstavu jsou pozváni dva profesionální fotografové.
 
5/  Veterináře a povolení zajistí S. Rosenthalová a O. Dolejšová.
 
6/  Zpravodaj č. 1/2 2010 bude distribuován do 6. listopadu 2010. Připravené příspěvky předá J. Hohenbergerovi S. Rosenthalová 3. listopadu 2010.
 
7/  Výbor obdržel Rozsudek jménem republiky ve věci Pražáková vers. Japan klub. Soud v plném rozsahu zamítl návrh L. Pražákové.
 
8/  M. Hohenbergerová a S. Rosenthalová informovaly výbor o soudním jednání v Krlových Varech ve věci Frančeová vers. Japan klub. Soud vyzval E. Frančeovou k doložení skutečností o majetkové a nemajetkové újmě. Členové klubu budou o obou případech informováni.
 
9/  Členka klubu p. E. Šimonová se obrátila na výbor s žádostí o prostor při klubové výstavě 20.listopadu 2010, kde chce přítomné seznámit s novým výrobkem - olejem. Výbor žádosti vyhověl.
 
zapsala: J.Váňová