Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis ze schůze výboru 20.03.2014

Zápis ze schůze výboru
20. března 2014
Přítomni : p. O. Dolejšová, S. Rosenthalová, M. Hohenbergerová, J. Hohenberger, J. Váňová
 
1. Výbor klubu se dohodl, že se bude scházet ještě častěji, a to pravidelně každý měsíc.  Zápisy ze schůzek budou zveřejněny na web. stránkách klubu.
 
2. Byla ukončena spolupráce s p. K. Schreiberovou, která nám pomáhala aktualizovat klubové web. stránky. P. Dolejšová jí za odvedenou práci a pomoc jménem klubu poděkovala. Novým webmasterem je profesionální firma, se kterou bude uzavřena oficiální Smlouva o dílo pro tvorbu WWW prezentace a jejího servisu a  bude jí vyplácena paušální odměna 3000,- Kč ročně. Návrh smlouvy má již výbor k dispozici a smlouva bude podepsána při příležitosti KV v dubnu letošního roku. Naší podmínkou je, aby byl zachován vzhled, struktura a přehlednost stránek.
 
3. Členská schůze v listopadu 2013 schválila, že se již nebude vydávat Zpravodaj klubu a jako novinku zkusíme vydávat ročenku, která zhodnotí a shrne klubové akce a práci celého roku. Výbor se na svém jednání zabýval náplní naší první ročenky, která by měla vyjít koncem  dubna letošního roku.
 
4. Blíží se naše tradiční jarní klubová výstava, která proběhne 12. dubna opět v Charvatcích. Tentokrát budeme vystavovat naše japánky odpoledne, po skončení výstavy plemene pekinéz. Je zajištěna zahraniční rozhodčí p. Iréne Hess z Německa CHS of Tsin Ling Schan.
 
5. Koncem měsíce července letošního roku proběhne první oblastní výstava spojená s  tradičním setkáním chovatelů a přátel japan chinů  v Píšťanech u Litoměřic a pokusíme se uskutečnit naši krajskou výstavu v Roudnici nad Labem. V listopadu se sejdeme v Charvátcích na naší podzimní klubové výstavě s účastí rozhodčí Margaret Mallows z UK.
 
6. Výbor se sejde mimořádně týden před výstavou aby se doladily detaily a výstava proběhla k plné spokojenosti, jak už je naší tradicí.
 
7. Výbor se zabýval i neplatiči členských příspěvků a bude postupovat podle Stanov klubu, tzn. , že budou vyzváni k možnosti poslední úhrady členského příspěvku. Pokud tuto příležitost nevyužijí, bude jim zrušeno členství v našem klubu.
Zápis: J. Váňová