Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis ze schůze výboru 18.05.2015

Zápis ze schůze výboru
Schůze výboru JAPAN KLUBU dne 18.5.2015
Přítomni: O. Dolejšová, M. Hohenbergerová, S. Rosenthalová, J. Hohenberger, J. Váňová
 
Schůzka byla zcela věnována přípravě speciální klubové výstavě, návrhu nových stanov, přípravě volby členů výboru, doplnění kontrolní komise
 
1. Speciální výstava plemene japan chin se uskuteční dne 4. 7. 2015 v restauraci U mlejna v Budyni nad Ohří. Zajištění a průběh výstavy bude upřesněn na příští schůzce výboru.
 
2. Po ukončení výstavy bude zahájena členská schůze. Program : zprávy jednotlivých členů výboru k datu 31.12.2014, zpráva revizní a kontrolní komise, schválení nových stanov spolku, doplnění kontrolní komise, volba členů výboru.
 
3.   Všichni členové klubu dostanou v daném termínu návrh nových stanov spolku, návrhy, doplnění a případné úpravy musí být podány písemně do 15.6.2015 na adresu jednatelky klubu.
 
4.  Návrhy na volbu členů výboru musí být podány písemně do 15.6.2015 na adresu klubu, příp. na klubový mail. Zajistí: J. Váňová.
 
5. Příští schůzka výboru je svolána na 25.6.2015.
Zápis: J. Váňová