Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis ze schůze výboru 25. 06. 2015

Zápis ze schůze výboru
Schůzka výboru klubu dne 25. června 2015
Přítomni: Olga Dolejšová, Miroslava Hohenbergerová, Světlana Rosenthalová, Jan Hohenberger, Jana Váňová
 
Schůzka byla zcela věnována přípravě speciální  výstavy, byl projednán program
 členské schůze.
 
1. Speciální výstava plemene proběhne 4. července 2015. V restauraci U mlejna v Budyni nad Ohří. Je zajištěna zahraniční rozhodčí p. Ševčenko, vedoucí kruhu bude p. Rosenthalová, zapisovatelkou p. Pácalová.
 
2. Po ukončení výstavy bude zahájena členská schůze JAPAN KLUBU.  Program schůze byl upřesněn na pozvánkách. Schůzi povede p. Hohenberger, zápis provede p. Váňová.
 
3.   K návrhu nových stanov se vyjádřily dvě členky, výbor se připomínkami zabýval.
 
4.  Doplnění kontrolní komise: návrh p. Pácal, p. Maternová ml. Výbor návrh podpořil
 
5. Kandidátka na nový výbor, po návrhu jedné členky: Olga Dolejšová, Miroslava Hohenbergerová, Světlana Rosenthalová, Jana Váňová, Jana Jelínková. Výbor bude tuto kandidátku předkládat členské základně.
 
Zápis: J. Váňová