Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis ze schůze výboru 09.07.2015

Zápis ze schůze výboru
Schůzka výboru klubu dne 09. července 2015
 
Přítomni: O. Dolejšová, M. Hohenbergerová, J. Jelínková, S. Rosenthalová, J. Váňová
 
1/   Na schůzce byly rozděleny funkce nově zvolených členů výboru:
Předseda                    Olga Dolejšová
Místopředseda             Jana Váňová
Pokladník                    Miroslava Hohenbergerová
Člen výboru spolku       Světlana Rosenthalová, pověřena zajišťováním výstav
Člen výboru spolku       Jana Jelínková, pověřena stykem s webmasterem, prací s klubovou doménou, odpovědna za vydávání a publikování ročenky.
 
2/ Spojení na Janu Jelínkovou – tel. 607901414, prockovajana@seznam.cz. Doplnění na stránky spolku zajistí J. Jelínková
 
3/  Příprava krajské výstavy 2015 v Martiněvsi.
Všechny přihlášky a doklady předá S. Rosethalová M. Hohenbergerové v časovém předstihu, aby zpracované podklady byly předány tiskárně do dne 17.7.2015.
Rozhodčí, podle počtu přihlášených psů 3-4, Kubeš, Košťálová, Němec, Dolejšová.
Ceny, sponzory, TOI WC, občerstvení – Adamus zajistí S. Rosethalová.
Parking – M. Pácal, M. Pražienka.
Stavba stanů – J. Hohenberger, J. Rosenthal, Pavel – v pátek.
Zapisovatele a vedoucí kruhů zajistí S. Rosenthalová.
Kancelář výstavy vč. zápisu výsledků, výběr výstavních poplatků – M. Hohenbergerová, J. Váňová.
Katalogy a diplomy – firma Smejkal.
Richterbuchy, posudkové listy – M. Hohenbergerová.
 
4/  Výbor schválil nákup posuzovacích stolků – 2 kusy.
 
5/  Všichni členové našeho spolku pracují bezplatně, ostatní mají nárok na Kč 500,-, oběd, kávu a pití. Rozhodčí jsou odměněni podle Dohod.
 
6/   Schůzka před výstavou dne 16.7.2015 - O. Dolejšová, M. Hohenbergerová, S. Rosenthalová.
 
Podzimní klubová výstava:
Výbor rozhodl: Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz se bude konat ve velkém sále restaurace v Charvátcích, rozhodčí p. A. Schemel, v neděli  8.11.2015.
Po ukončení výstavy proběhne v sále setkání členů s pohoštěním a předáním upomínkového předmětu k 25. Výročí založení našeho klubu – spolku.
Výstava klubu pekinézů a klubu kingů, která využije rozhodčího p. Schemla, bude probíhat odděleně (v jiných prostorách restaurace).
Potřebné listiny nutné k zapsání spolku u Ministerstva spravedlnosti připraví J. Váňová do příští schůze výboru.
Zapsala: Jana Váňová