Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis ze schůze výboru dne 18. 10. 2017 v Děčíně
Přítomni:  O. Dolejšová,  J. Jelínková, P. Kučera, S. Rosenthalová
Omluveni: M. Hohenbergerová
Hosté: J. Kučerová
 
1.       Výbor projednal termín členské schůze Termín byl stanoven na 2. prosince 2017 s místem konání v čínské restauraci DA FU HAO Praha 13 Poliklinika „Lípa“ Nové Butovice. Pozvánky na ČS budou rozeslány e-mailem na e-mailové adresy uvedených v členských přihláškách nebo doporučeným dopisem.
 
2.       P. Hohenbergerová předá p. Kučerovi veškeré pokladní doklady vystavené do 30. 9. 2017
 
3.       Výbor se zabýval sestavením programu členské schůze, který je nedílnou součástí pozvánky na členskou schůzi.
 
4.       Výbor se věnoval přípravě a organizačnímu zajištění klubové výstavy dne 18. 11. 2017, která  proběhne v sále penzionu Šimanda v Praze 9 Kyje.
 
 
V Děčíně dne 18. 10. 2017 zapsala Světlana Rosenthalová