Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis z výborové schůze Japan Klubu 17.2.2016

Zápis z výborové schůze Japan Klubu 17.2.2016
 
Přítomni: O.Dolejšová, M.Hohenbergerová, S.Rosenthalová, J.Váňová, V.Kudrnová, J.Kudrna, M.Pácal
Omluvena: J.Jelínková
 
1/ jarní výstava 16.4.2016 v Charvatcích, potvrzen rozhodčí p. Beradze
Vedoucí kruhu a ředitel výstavy – O. Dolejšová
Zapisovatel: S. Rosenthalová
Pro zvětšení kruhu musíme přikoupit ještě jeden pruh koberce – zajistí M. Hohenbergerová
 
2/ Úkol z minulé schůzky: žádost na ČMKU o zadávání titulu CAC v barvě /O. Dolejšová/ nebyl ještě dořešen, proto i při jarní výstavě nebude titul CAC v barvě zadáván
 
3/ Propozice zpracuje S. Rosenthalová
 
4/ Letní výstava 2.7.2016, potvrzen rozhodčí p. Kubeš. Místo konání se upřesní na další schůzce výboru. Návrh Praha a okolí.
 
5/ Krajská výstava v Martiněvsi 23.7.2016, bude zřízena e-mailová adresa pouze na tuto akci, zajistí S. Rosenthalová
Bude zřízen bankovní účet pouze pro tuto akci, zajistí O. Dolejšová, J. Váňová
Zpracování výstavy proběhne v programu DOGOFFICE, zajistí S. Rosenthalová
Oslovíme ještě jednu firmu pro zajištění občerstvení /+p. Adamus/
Sponzor výstavy firma Tenesco.
 
6/ Podzimní výstava 6.11.2016 v Charvatcích. Navržený rozhodčí p. Javorčik /SR/ se omluvil, proto oslovíme náhradní rozhodčí P.Baren /Holandsko/,T.Alcock /Anglie/.
 
7/ Náš klub oslovila firma Genovia Plzeň a nabídla možnost genetických testů. Pro členy našeho klubu je 10% sleva na vyšetření. Jako protislužbu žádá umístit své logo na našich stránkách.
Výbor schválil.
 
8/ nový člen klubu p. Talašová, výbor schválil.
 
9/ Návrh na nového webmastera klubových stránek, přihlásila se p. Naďa Aronová, která má zkušenosti s tvorbou stránek a je majitelka Japančina. P. Aronovou navštívíme osobně a na příští schůzce výboru podáme zprávu. Zajistí: J.Váňová, M. Hohenbergerová.
 
Zapsala. J.Váňová
7.3.2016