Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů » Výstavy » Šampionáty - řády
Řád pro udělování titulu " ČESKÝ GRANDŠAMPION " 
 
1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy. 
2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů 
čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných 
kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU. 
3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími. 
4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR 
4. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na 
výstavách národních, speciálních nebo klubových. 
5. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu 
psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a 
vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. 
 
 
Řád je platný od 1.1.2008 
Poznámka: čekatelství potřebná pro udělení se započítávají od 1.1.2008