Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Aktuality

Vážení členové.
 
Připomínáme platbu členských příspěvku pro rok 2017. Členský poplatek pro stávající členy pro rok 2017 činí 300,- Kč a dle stanov spolku je nutné ho uhradit nejpozději do 31. 12. 2017.

V rámci jednání výboru JAPANKLUB z.s. na schůzi konané dne 27.11.2017 byly osobně projednány písemné připomínky pana Jana Hohenbergera k pozvánce na členskou schůzi spolku, přičemž pan Hohenberger byl tomuto jednání osobně přítomen.

Vážení členové spolku.

rozhodčí LORRAINE GILLHESPY (UK)
 
psi                                                                                                     třída dorostu
1          HONEY LEO od Dvou ořechů, CMKU/JCH/3843/17,  2.5.2017

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU J A P A N K L U B z. s.

IČO: 467 68 572, se sídlem Jabloňová 797/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, spisová značka L112 (dále jen jako „Spolek“)

Zápis z výborové schůze J A P A N K L U B  z.s.
ze dne 30. 6. 2017 v Litoměřicích
 
 
Přítomni: O. Dolejšová, M. Hohenbergerová, J. Jelínková, S. Rosenthalová, P. Kučera
 

Zápis z výborové schůze ze dne 23. 5. 2017
 
Přítomni : Dolejšová, Hohenbergerová, Jelínková, Kučera, Rosenthalová
 
1.       Předsedkyně spolku předala p. Kučerovi platební výměr z FÚ Karlovy Vary za opožděné přiznání k srážkové dani k zaúčtování.
 

 

 Vás co nejsrdečněji zve na Speciální klubovou výstavu
pro plemeno: JAPAN CHIN

pořádanou dne  18. listopadu 2017

    Zápis z výborové schůze ze dne 30. 8. 2017 v Litoměřicích
 
Přítomni: O. Dolejšová, J. Jelínková,  S. Rosenthalová
Omluveni: M. Hohenbergerová, P. Kučera
Hosté:        J. Kučerová
 

ČMKU

                Výstavní komise

                Maškova 3, 182 53 Praha 8
                                                                                             

Stránky